Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/01. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Đinh Khắc Long
Ngày sinh: 10-11-1963
Chức vụ trong Hội viên
Chức vụ doanh nghiệp: Tổng giám đốc
Doanh nghiệp: MILIAN
Lĩnh vực: Sản xuất phụ liệu may mặc
Sản phẩm: Quần áo
Thị Trường: Nga
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Email: dkhaclong@yahoo.com
Số điện thoại:
Fax:
Địa chỉ: Москва, 1-ый Красносельский пер., д. 3