Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Đỗ Ngọc Hùng
Họ và tên: Đỗ Ngọc Hùng
Ngày sinh: 29-3-1964
Chức vụ trong Hội viên
Chức vụ doanh nghiệp: Tổng giám đốc
Doanh nghiệp: ООО "СТАИЛ ЛАИН"
Lĩnh vực: May mặc
Sản phẩm: Quần áo thời trang
Thị Trường: LB Nga, Việt Nam
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc và quần áo thời trang.

Thông tin liên hệ

Email:
Số điện thoại:
Fax:
Địa chỉ: Московская область, Ногинский район, пос. Новые дома, д.1