Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Hoàng Văn Vinh
Họ và tên: Hoàng Văn Vinh
Ngày sinh: 17-4-1968
Chức vụ trong Hội viên
Chức vụ doanh nghiệp: Tổng giám đốc
Doanh nghiệp: Rồng Vàng
Lĩnh vực: Kinh doanh trung tâm thương mại; Bất động sản
Sản phẩm:
Thị Trường: Nga
Website: http://www.mekongnet.ru/

Giới thiệu về doanh nghiệp

Công ty Rồng Vàng được thành lập năm 2002. Hoạt động chính của Công ty là đầu tư bất động sản, xây dựng các trung tâm thương mại cho thuê.

Thông tin liên hệ

Email: info@mekongnet.ru
Số điện thoại: +7 (343) 381 84 14
Fax: +7 (343) 381 84 14
Địa chỉ: Ekaterinburg, Svetlov, Russia