Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2020/05. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Hồ Sỹ Huy
Ngày sinh: 12-8-1968
Chức vụ trong Hội viên
Chức vụ doanh nghiệp: Chủ tịch HĐQT
Doanh nghiệp: Tadis
Lĩnh vực: Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc
Sản phẩm: Sản phẩm may mặc
Thị Trường: Nga
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Email:
Số điện thoại:
Fax:
Địa chỉ: 5, Skornyazhny pereulok, Moscow, Russia