Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/01. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Lê Quang Đạo
Ngày sinh: 24-8-1985
Chức vụ trong Hội viên
Chức vụ doanh nghiệp: Tổng giám đốc
Doanh nghiệp: Technomom
Lĩnh vực: Thương mại
Sản phẩm: Máy móc, thiết bị công nghiệp
Thị Trường: Nga
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Email:
Số điện thoại: +7 926-780-10-17
Fax:
Địa chỉ: Moscow, Russia
Moscow, Russia