Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/01. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Nguyễn Khắc Thành
Ngày sinh: 7-5-1962
Chức vụ trong Ủy viên BCH
Chức vụ doanh nghiệp: Chủ tịch HĐQT
Doanh nghiệp: LIRA
Lĩnh vực: Thương mại; Dịch vụ
Sản phẩm:
Thị Trường: Nga
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Email: ronaldo31@yandex.ru
Số điện thoại:
Fax:
Địa chỉ: Stavropolsky region, Pyatigorsk, Russia