Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/01. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày sinh: 21-8-1962
Chức vụ trong Ủy viên BCH
Chức vụ doanh nghiệp: Giám đốc
Doanh nghiệp: Zarya Plus
Lĩnh vực: Nhà hàng
Sản phẩm:
Thị Trường: Nga
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Email:
Số điện thoại:
Fax:
Địa chỉ: Kuibysheva-26zh str., Vladimir city, Russia