Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/01. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Nguyễn Văn Năm
Ngày sinh: 28-9-1970
Chức vụ trong Hội viên
Chức vụ doanh nghiệp: Tổng giám đốc
Doanh nghiệp: Vympel 2003
Lĩnh vực: Dệt may
Sản phẩm: Hàng may mặc
Thị Trường: LB Nga, Việt Nam
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Email: fashionnguyen03@gmail.com
Số điện thoại:
Fax:
Địa chỉ: Тульская область, г. Щелкино, ул. Пирогова, 46