Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/01. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Nguyễn Vũ Thúy Vinh
Ngày sinh: 30-12-1966
Chức vụ trong Hội viên
Chức vụ doanh nghiệp: Tổng giám đốc
Doanh nghiệp: HALONG
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Du lịch
Sản phẩm: Du lịch
Thị Trường: LB Nga, Việt Nam
Website: http://www.dulich.su

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Email: 5298@mail.ru
Số điện thoại:
Fax:
Địa chỉ: Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 22