Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/01. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Phạm Thị Oanh
Ngày sinh: 21-1-1961
Chức vụ trong Hội viên
Chức vụ doanh nghiệp: Giám đốc
Doanh nghiệp: Funatex
Lĩnh vực: Dệt may
Sản phẩm: Vải xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ
Thị Trường: LB Nga
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Email: tuan_oanh_2006@yahoo.com
Số điện thoại:
Fax:
Địa chỉ: