Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/01. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Trần Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 14-10-1965
Chức vụ trong Ủy viên BCH
Chức vụ doanh nghiệp: Tổng giám đốc
Doanh nghiệp: UralPromTorg
Lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh hàng may mặc; Sản xuất hàng tiêu dùng; Kinh doanh trung tâm thương mại , Xuất nhập khẩu
Sản phẩm: Quần áo, đồ nhựa, túi ni lông, quầy hàng, kho bãi...
Thị Trường: Nga, nước cộng hòa Baskiaria
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

UralPromTorg là doanh nghiệp Việt Nam tại nước cộng hòa Baskiaria, LB Nga, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thương mại, TTTM và xuất nhập khẩu.

Thông tin liên hệ

Email:
Số điện thoại: 8 3472 8213641
Fax: 8 3472 8213641
Địa chỉ: Vakhtangova, 25, Ufa
Vakhtangova, 25, Ufa