Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2020/05. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Trần Văn Ba
Ngày sinh: 30-3-1963
Chức vụ trong Trưởng BKT
Chức vụ doanh nghiệp: Chủ tịch HĐQT
Doanh nghiệp: Yantar
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại
Sản phẩm: Hàng thủ công mỹ nghệ
Thị Trường: Nga, Việt Nam
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Email:
Số điện thoại:
Fax:
Địa chỉ: 13, Liter A, Bogatyrsky prospekt, Saint-Peterburg, Russia
13, Liter A, Bogatyrsky prospekt, Saint-Peterburg, Russia