Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/01. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Trịnh Viết Ngọ
Ngày sinh: 2-9-1954
Chức vụ trong Hội viên
Chức vụ doanh nghiệp: Chủ tịch HĐQT
Doanh nghiệp: Lion Group
Lĩnh vực: Sản xuất hàng tiêu dùng; Sản xuất, kinh doanh hàng may mặc; Bất động sản; Nhà hàng
Sản phẩm:
Thị Trường: Nga
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Lion là tập đoàn lớn chuyên sản xuất hàng may mặc. Ngoài sản xuất hàng may mặc, Tập đoàn còn sản xuất hàng tiêu dùng và đầu tư bất sản.

Thông tin liên hệ

Email:
Số điện thoại: +7(495)4508759
Fax: +7 903 7201534
Địa chỉ: Koptevskaya str., 65-A, Moscow, 125239, Russia
Koptevskaya str., 65-A, Moscow, 125239, Russia