Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/01. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Võ Quốc Dũng
Ngày sinh: 7-12-1960
Chức vụ trong Hội viên
Chức vụ doanh nghiệp: Chủ tịch HĐQT
Doanh nghiệp: KI SO TEK
Lĩnh vực: Dệt may
Sản phẩm: Hàng may mặc
Thị Trường: LB Nga, Việt Nam
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Email: dungmai86@yahoo.com
Số điện thoại:
Fax:
Địa chỉ: