Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/01. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Vũ Xuân Phúc
Ngày sinh: 18-9-1974
Chức vụ trong Hội viên
Chức vụ doanh nghiệp: Chủ tịch HĐQT
Doanh nghiệp: New plan
Lĩnh vực: Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc
Sản phẩm:
Thị Trường: Nga
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Email:
Số điện thoại:
Fax:
Địa chỉ: Ekaterinburg, Svetlov, Russia
Ekaterinburg, Svetlov, Russia