Gửi Email

Quý vị có thể gửi thư liên hệ tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.

Nội Dung Tên *Thư điện tử*

Liên hệ

Văn phòng Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các cuộc gọi và thư liên hệ của Quý vị. Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn những ý kiến xây dựng, hợp tác, đóng góp, phê bình mà Quý vị gửi đến. Hãy liên hệ với chúng tôi theo các thông tin được cung cấp dưới đây.

Địa chỉ: Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Matxcơva, office 305A, 146/2, YAROSLAVSKOE SHOSSE, 129347 MOSCOW, RUSSIA FEDERATION

Điện thoại: +7 (968) 895 3773

Email: info@vnba.ru