jaypredator jaypredator
jaypredator jaypredator
Chủ tịch HĐQT tại VietNam Food
Hội viên tại Hiệp Hội
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Tổng giám đốc tại INCENTRA
Chủ tịch tại Hiệp Hội
Dương Hải An
Dương Hải An
Tổng giám đốc tại Volga-Viet
Phó chủ tịch tại Hiệp Hội
Bùi Văn Hòa
Bùi Văn Hòa
Chủ tịch HĐQT tại Mekong Group
Phó chủ tịch tại Hiệp Hội
Trần Quốc Triệu
Trần Quốc Triệu
Chủ tịch HĐQT tại Upsway
Phó chủ tịch tại Hiệp Hội
Dương Xuân Dũng
Dương Xuân Dũng
Chủ tịch HĐQT tại Vitakom+
Ủy viên BCH tại Hiệp Hội
Lê Thành Độ
Lê Thành Độ
Chủ tịch HĐQT tại Pacific
Ủy viên BCH tại Hiệp Hội
Đào Đại Hải
Đào Đại Hải
Chủ tịch HĐQT tại Amber Tour
Ủy viên BCH tại Hiệp Hội
Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Văn Hiếu
Giám đốc tại Zarya Plus
Ủy viên BCH tại Hiệp Hội
Đỗ Xuân Hoàng
Đỗ Xuân Hoàng
Chủ tịch HĐQT tại MAREVEN FOOD CENTRAL
Ủy viên BCH tại Hiệp Hội
Trần Đăng Nam
Trần Đăng Nam
Tổng giám đốc tại Milton Invest
Ủy viên BCH tại Hiệp Hội
Nguyễn Khắc Thành
Nguyễn Khắc Thành
Chủ tịch HĐQT tại LIRA
Ủy viên BCH tại Hiệp Hội
Đỗ Văn Tiếu
Đỗ Văn Tiếu
Chủ tịch HĐQT tại Do Phuc Company
Ủy viên BCH tại Hiệp Hội
Trần Ngọc Tuấn
Trần Ngọc Tuấn
Tổng giám đốc tại UralPromTorg
Ủy viên BCH tại Hiệp Hội
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tổng giám đốc tại Tam-Tam Group
Ủy viên BCH tại Hiệp Hội
Trần Văn Ba
Trần Văn Ba
Chủ tịch HĐQT tại Yantar
Trưởng BKT tại Hiệp Hội
Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
Chủ tịch HĐQT tại NAVI-96
Ủy viên BKT tại Hiệp Hội
Nguyễn Ngọc Quang
Nguyễn Ngọc Quang
Chủ tịch HĐQT tại RUSATRA
Ủy viên BKT tại Hiệp Hội
Đào Quang Bốn
Đào Quang Bốn
Chủ tịch HĐQT tại BONITTO Co., Ltd.
Hội viên tại Hiệp Hội
Trần Đăng Chung
Trần Đăng Chung
Chủ tịch HĐQT tại Milton Group
Hội viên tại Hiệp Hội
Võ Quốc Dũng
Võ Quốc Dũng
Chủ tịch HĐQT tại KI SO TEK
Hội viên tại Hiệp Hội
Đỗ Quý Dương
Đỗ Quý Dương
Chủ tịch HĐQT tại NEW CENTURY
Hội viên tại Hiệp Hội
Lê Quang Đạo
Lê Quang Đạo
Tổng giám đốc tại Technomom
Hội viên tại Hiệp Hội
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch HĐQT tại Dong Huong Group
Hội viên tại Hiệp Hội
Phạm Thiên Hưng
Phạm Thiên Hưng
Chủ tịch HĐQT tại Центр Восточного Здоровья
Hội viên tại Hiệp Hội
Đỗ Ngọc Hùng
Đỗ Ngọc Hùng
Tổng giám đốc tại ООО "СТАИЛ ЛАИН"
Hội viên tại Hiệp Hội
Hồ Sỹ Huy
Hồ Sỹ Huy
Chủ tịch HĐQT tại Tadis
Hội viên tại Hiệp Hội
Dương Chí Kiên
Dương Chí Kiên
Chủ tịch HĐQT tại RusTransLogistic
Hội viên tại Hiệp Hội
Đàm Danh Lam
Đàm Danh Lam
Chủ tịch HĐQT tại SAREPTA Group
Hội viên tại Hiệp Hội
Hồ Lan
Hồ Lan
Tổng giám đốc tại AseanRu Tour
Hội viên tại Hiệp Hội
Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh
Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh
Giám đốc tại INCENTRA
Hội viên tại Hiệp Hội
Đinh Khắc Long
Đinh Khắc Long
Tổng giám đốc tại MILIAN
Hội viên tại Hiệp Hội
Lê Đức Lương
Lê Đức Lương
Chủ tịch HĐQT tại Kingpack
Hội viên tại Hiệp Hội
Nguyễn Văn Năm
Nguyễn Văn Năm
Tổng giám đốc tại Vympel 2003
Hội viên tại Hiệp Hội
Trịnh Viết Ngọ
Trịnh Viết Ngọ
Chủ tịch HĐQT tại Lion Group
Hội viên tại Hiệp Hội
Lê Như Ngọc
Lê Như Ngọc
Chủ tịch HĐQT tại Inter
Hội viên tại Hiệp Hội
Phạm Thị Oanh
Phạm Thị Oanh
Giám đốc tại Funatex
Hội viên tại Hiệp Hội
Vũ Xuân Phúc
Vũ Xuân Phúc
Chủ tịch HĐQT tại New plan
Hội viên tại Hiệp Hội
Lương Phan Sơn
Lương Phan Sơn
Giám đốc tại Investlink
Hội viên tại Hiệp Hội
Thân Đức Tài
Thân Đức Tài
Chủ tịch HĐQT tại Клиника «Доктор Тай»
Hội viên tại Hiệp Hội
Nguyễn Văn Tràng
Nguyễn Văn Tràng
Tổng giám đốc tại Huong Viet Restaurant
Hội viên tại Hiệp Hội
Trần Quốc Trung
Trần Quốc Trung
Chủ tịch HĐQT tại Nhà hàng Sen
Hội viên tại Hiệp Hội
Ngô Viết Tuấn
Ngô Viết Tuấn
Tổng giám đốc tại Livicom
Hội viên tại Hiệp Hội
Nguyễn Vũ Thúy Vinh
Nguyễn Vũ Thúy Vinh
Tổng giám đốc tại HALONG
Hội viên tại Hiệp Hội
QuốcViệt Đỗ
Đỗ QuốcViệt
Tổng giám đốc tại
Hội viên tại Hiệp Hội
Đỗ Quốc Việt
Đỗ Quốc Việt
Tổng giám đốc tại ООО "Порто-Франко 70"
Chủ tịch tại Hiệp Hội