Dự thảo luật về cấp quốc tịch cho công dân nước ngoài theo trình tự đơn giản (tiếng Nga)
04-05-16 Download
04-05-16 Download
Thỏa thuận Nga-Việt về dẫn độ tù nhân bị kết án (Tiếng Nga).
04-05-16 Download
Ấn định hạn ngạch cấp quyền tạm trú cho công dân nước ngoài tại LB Nga trong năm 2014
04-05-16 Download
04-05-16 Download