Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2024/06. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Đỗ Quốc Việt
Ngày sinh: 21-5-1970
Chức vụ trong Chủ tịch
Chức vụ doanh nghiệp: Tổng giám đốc
Doanh nghiệp: ООО "Порто-Франко 70"
Lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng bất động sản
Sản phẩm: Bất động sản
Thị Trường: LB Nga
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng các hạng mục bất động sản, có trụ sở tại thành phố Vladivostok, LB Nga.

Thông tin liên hệ

Email: dokv@p-f70.com
Số điện thoại: +7 (423) 279 50 59
Fax: +7 (423) 249 56 13
Địa chỉ: 690003 Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 41