Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2024/06. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Đỗ Xuân Hoàng
Ngày sinh: 14-8-1968
Chức vụ trong Ủy viên BCH
Chức vụ doanh nghiệp: Chủ tịch HĐQT
Doanh nghiệp: MAREVEN FOOD CENTRAL
Lĩnh vực: Sản xuất thực phẩm
Sản phẩm: Mì ăn liền
Thị Trường: Nga, các nước khác trong SNG
Website: http://www.marevenfood.com

Giới thiệu về doanh nghiệp

MAREVEN FOOD CENTRAL là công ty sản xuất đồ ăn liền lớn nhất khu vực SNG. Sản phẩm của Công ty được biết đến với các thương hiệu nổi tiếng: ROLLTON, BIGBON, ROLBEN, PETRA, ROLROL.

Thông tin liên hệ

Email: info@ru.mareven.com
Số điện thoại: +7 495 7301186
Fax: +7 495 7301187
Địa chỉ: Business park Greenwood, building 17, Krasnogorskiy district, Moscow region, 143441, Russia