Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2024/06. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Dương Hải An
Ngày sinh: 6-9-1961
Chức vụ trong Phó chủ tịch
Chức vụ doanh nghiệp: Tổng giám đốc
Doanh nghiệp: Volga-Viet
Lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp; Dịch vụ
Sản phẩm: Rau quả tươi, cung cấp hàng hóa và các dịch vụ cho buôn bán hàng tiêu dùng
Thị Trường: Nga
Website: http://www.volga-viet.com

Giới thiệu về doanh nghiệp

Volga-Viet là công ty chuyên về sản xuất nông nghiệp, trồng rau quả. Công ty hoạt động tại Nga từ năm 1998.

Thông tin liên hệ

Email:
Số điện thoại: +7 8442 -238-963
Fax: + 7 8442-266-735
Địa chỉ: Office 230, 98, Lenin Prospekt, Volgograd, Russia