Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2024/06. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Lê Như Ngọc
Ngày sinh: 29-10-1963
Chức vụ trong Hội viên
Chức vụ doanh nghiệp: Chủ tịch HĐQT
Doanh nghiệp: Inter
Lĩnh vực: Sản xuất hàng tiêu dùng
Sản phẩm: Bao bì, túi siêu thị
Thị Trường: Nga
Website: http://www.pppe.ru

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Email: pppe2010@mail.ru
Số điện thoại: +7 (495) 3309776
Fax:
Địa chỉ: D2, Kremenkobskoe highway, Protvino town, Moscow region, Russia