Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2024/06. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Lê Thành Độ
Ngày sinh: 15-8-1965
Chức vụ trong Ủy viên BCH
Chức vụ doanh nghiệp: Chủ tịch HĐQT
Doanh nghiệp: Pacific
Lĩnh vực: Kinh doanh trung tâm thương mại; Tư vấn và các dịch vụ pháp lý; Bất động sản
Sản phẩm: Mặt bằng kinh doanh, quầy hàng, kho bãi, dịch vụ giấy tờ
Thị Trường: Nga
Website: http://www.pacific-rus.com

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Email:
Số điện thoại: +7343-381-85-24
Fax: +7343-381-85-24
Địa chỉ: Ekaterinburg, Svetlov, Russia