Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2024/06. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Lê Trường Sơn
Ngày sinh: 21-1-1968
Chức vụ trong Chủ tịch
Chức vụ doanh nghiệp: Tổng giám đốc
Doanh nghiệp: INCENTRA
Lĩnh vực: Xây dựng; Bất động sản; Kinh doanh trung tâm thương mại; Khách sạn
Sản phẩm: Văn phòng, quầy hàng, kho hàng, căn hộ,
Thị Trường: Nga, Việt Nam
Website: http://www.incentra.com.vn

Giới thiệu về doanh nghiệp

Công ty TNHH INCENTRA (INCENTRA Ltd.), được thành lập ngày 12/07/2007 tại Mátxcơva, LB Nga, với 100% vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại «Hà Nội - Mátxcơva» (INCENTRA JSC) để trực tiếp quản lý và triển khai thực hiện dự án Trung tâm Văn hoá - Thương mại «Hà Nội - Mátxcơva »
Diện tích đất của công trình: 4,9 ha.
Diện tích mặt bằng xây dựng: 19 010,80m2
Tổng diện tích mặt sàn: 157 958,60m2
Khu khách sạn và căn hộ bao gồm 1246 phòng chia làm 776 căn hộ và khu ẩm thực với tổng diện tích 74 227,40m2
Quần thể Văn hóa-Thương mại với tổng diện tích 41 658,00m2
Tổng vốn đầu tư: 120 triệu USD.
Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành vào đầu giữa năm 2013.

Thông tin liên hệ

Email: sales@incentra.com.vn
Số điện thoại: +7(495) 660-92-93
Fax: +7(495) 988-40-25
Địa chỉ: Москва, Ярославское шоссе, 146