Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2024/06. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Lương Phan Sơn
Ngày sinh: 1-1-1940
Chức vụ trong Hội viên
Chức vụ doanh nghiệp: Giám đốc
Doanh nghiệp: Investlink
Lĩnh vực: Thương mại; Tư vấn đầu tư
Sản phẩm:
Thị Trường: Nga, Việt Nam
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Investlink in Moscow là Văn phòng đại diện của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại quốc tế (INVESTLINK) tại Matxcơva. Investlink in Moscow hoạt động trong lĩnh vực Thương mại và Đầu tư. Sản phẩm và Dịch vụ chính bao gồm: Dịch vụ ăn uống; Chuyển giao công nghệ; Kinh doanh nông lâm thủy sản.

Thông tin liên hệ

Email:
Số điện thoại: +7 495 2504852
Fax: +7 495 2504852
Địa chỉ: Office 28, 30, 1-aya Tverskaya-Yamskaya str., Moscow, Russia