Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2024/06. Is its parent directory writable by the server?
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày sinh: 3-12-1961
Chức vụ trong Ủy viên BKT
Chức vụ doanh nghiệp: Chủ tịch HĐQT
Doanh nghiệp: RUSATRA
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại
Sản phẩm: Thủy hải sản, nông sản thực phẩm, vật tư nông nghiệp
Thị Trường: Nga, Việt Nam
Website: http://www.rusatra.com

Giới thiệu về doanh nghiệp

Công ty RUSATRA thành lập năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực xuất khập khẩu, thương mại.

Công ty RUSATRA thành lập năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực xuất khập khẩu, thương mại. Sản phẩm của công ty gồm: thủy hải sản, nông sản thực phẩm và vật tư nông nghiệp.
RUSATRA hoạt động tại LB Nga và tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Email: info@rusatra.com
Số điện thoại: 8(499)1356514
Fax:
Địa chỉ: Moscow, Vavilova str., 34